Historia

Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” działający przy Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie jest wyjątkowym zjawiskiem kulturowym. W bieżącym roku obchodzi 60-lecie działalności.

Działa nieprzerwanie od 1963 roku, początkowo przy Domu Kultury Zakładów Azotowych potem – wraz ze zmianami organizacyjno-prawnymi instytucji – przy kolejnych instytucjach kontynuujących działania na terenie Mościc. Członkowie i twórcy zespołu zawsze wierni byli tradycji, kulturze i zwyczajom, ale też dbali o profesjonalny wyraz artystyczny. Prezentowany folklor w muzyce, tańcu i kostiumach oparty jest w formie artystycznej, jednocześnie pielęgnując etnograficzny charakter i jego niuanse. Przez lata z zespołem pracowało wielu wybitnych specjalistów, znawców folkloru, etnografów, muzyków, choreografów.

Wychowankowie zespołu to grono ponad pół tysiąca osób. Praca w zespole dla wielu z nich stała się początkiem pasji, drogą zawodową. Kilkadziesiąt osób zostało instruktorami tańca ludowego, wielu pracuje w ośrodkach kultury. Wszyscy jednak poznali wartość sztuki i tradycji, którą pielęgnowali i współtworzyli, przekazując ją swym młodszym kolegom, ucząc kolejnych tancerzy, śpiewaków i muzyków. Zespół doczekał się kilkudziesięciu małżeństw i wielu dzieci, które wzorem rodziców nadal tańczą w zespole „Mali Świerczkowiacy”. Teraz grupa stara się pozyskiwać młodych, zarażać pasją. Zespołowi towarzyszy dziesięcioosobowa orkiestra.

W swym dorobku zespół posiadają bardzo bogaty repertuar kilkudziesięciu suit tamecznych i muzycznych z kilkunastu regionów Polski. „Świerczkowiacy” w swej scenicznej karierze reprezentowali Polskę w kilkudziesięciu zagranicznych festiwalach, zostali laureatem ponad trzydziestu nagród i wyróżnień, jest zespołem rozpoznawalnym i cenionym.

Zespół jest certyfikowanym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia  CIOFF.

Podczas Gali Jubileuszu 60-lecia od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  

 

Programy i ich twórcy

1963

„WESELISKO”

Choreografia: Stanisława MINICZ-SKUZA

Opracowanie muzyczne i artystyczne: Kazimierz OŻGA

1964

„ŚWIEĆ MIESIĄCZKU” – widowisko krakowskie

Choreografia – Stanisława MINICZ-SKUZA

Opracowanie muzyczne i artystyczne – Kazimierz OŻGA

1965

„JAK SIĘ CZŁOWIEK ŚMIEJE, TO SIĘ DOBRZE DZIEJE”

Choreografia – Stanisława MINICZ-SKUZA

Opracowanie muzyczne i artystyczne – Kazimierz OŻGA

1966

„PIĘKNA NASZA ZIEMIA KRAKOWSKA”

Choreografia: Bożena NIŻAŃSKA

Opracowanie wokalne: Mieczysław STACH

Opracowanie muzyczne: Andrzej RADZIK

1967

„Z FLISAKAMI WISŁĄ DO GDAŃSKA” – śpiewy i tańce: śląskie, krakowskie,

opoczyńskie i kaszubskie

Choreografia – Bożena NIŻAŃSKA

Opracowanie wokalne – Mieczysław STACH

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

1968

Obrazki kurpiowskie i rzeszowskie

Choreografia: Bożena NIŻAŃSKA

Opracowanie wokalne: Mieczysław STACH

Opracowanie muzyczne: Andrzej RADZIK

1969

Tańce historyczne

Choreografia: Bożena NIŻAŃSKA

Opracowanie muzyczne: Andrzej RADZIK

1970

„U NASZYCH SĄSIADÓW” - tańce i pieśni ukraińskie, tańce i pieśni mołdawskie

Choreografia – Bożena NIŻAŃSKA

Opracowanie wokalne – Mieczysław STACH

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

1971

„WESELE W OJCOWIE” – rekonstrukcja zanikającego obrzędu

Choreografia – Bożena NIŻAŃSKA

Opracowanie wokalne – Mieczysław STACH

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

1973

„SUITY POLSKIE” – śpiewy i tańce: cieszyńskie, wielkopolskie, opoczyńskie i rzeszowskie

Choreografia – Zbigniew PIEŃKOWSKI

Przygotowanie wokalne – Anna JUCHNIEWICZ

Opracowanie muzyczne – Ludwik WIŚNIOWSKI

1973

„OD TARNOWA DO KRAKOWA” – czyli cztery pory roku w regionie krakowskim

Choreografia – Zbigniew PIEŃKOWSKI

Przygotowanie wokalne – Anna JUCHNIEWICZ

Opracowanie muzyczne – Ludwik WIŚNIOWSKI

1974/75

„TAŃCE NARODOWE” – Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak (duet)

Choreografia – Wanda ZACH

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

1976/77

„EJ, TE NASZE SZĄDECCOKI” – suita pieśni i tańców Lachów Sądeckich

Choreografia – Anatol KOCYŁOWSKI

Asyst. Choreografa – Zofia PATYK

Opracowanie muzyczne – Józef MAKOWICZ i Andrzej RADZIK

1979

„W STAROMIEŚCIU” – suita pieśni i tańców rzeszowskich

Choreografia – Wanda ZACH i Anatol KOCYŁOWSKI

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

1980

„WIĄZANKA MELODII I PRZYŚPIEWEK Z POWIŚLA DĄBROWSKIEGO”

Inscenizacja – Wanda ZACH

Opracowanie wokalne i muzyczne – Eugeniusz SITKO

1980

„MAZUR I KUJAWIAK”

Choreografia – Wanda ZACH

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

1981

„IDĄ MI ŁOWIECKI” – suita pieśni i tańców pasterzy żywieckich

Choreografia – Maria ROMOWICZ

Opracowanie wokalne Józef MIKŚ

Opracowanie muzyczne – Józef MIKŚ

1983

„NA KULIGU” – widowisko wschodnio-krakowskie, rekonstrukcja obrzędu noworocznego

Choreografia i inscenizacja – Wanda ZACH

Opracowanie muzyczne i wokalne – Eugeniusz SITKO

1985

„W MYSZYNIECKIEJ PUSZCZY” – suita pieśni i tańców z Kurpi Zielonych

Choreografia – Antoni KORYTEK

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

1987

„ŚLĄSK ROZBARSKI” – suita pieśni i tańców

Choreografia – Wanda ZACH

Opracowanie wokalne i muzyczne – Eugeniusz SITKO

1988

„KRAKOWIAK ZIELONY” Z LAJKONIKIEM

Choreografia – Wanda ZACH

Opracowanie wokalne i muzyczne – Eugeniusz SITKO; Andrzej RADZIK

1989

„WIELKI OCIEC” – suita pieśni i tańców z WIELKOPOLSKI – niedokończona

Choreografia – Mirosława BOBROWSKA

Opracowanie muzyczne i wokalne – Andrzej RADZIK

1993

„SUITA Z ŻYWIECCZYZNY”

Choreografia – Honorata KOWALCZYK

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

1994 – 1999

CYKL „KOLĘDY POLSKIE”

Opracowanie wokalne – Eugeniusz SITKO

Instrumentacja – Andrzej RADZIK

1997/1998

„SUITA POLSKA II” – cztery tańce narodowe

Choreografia – Anatol KOCYŁOWSKI

Muzyka – Tomasz KISEWATTER

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

1985- 2000

Suity muzyczne:

1.           Tańce węgierskie z Małej Kumanii

2.           Suita „Podgórska”

3.           Suita „Nadwiślańska”

4.           Suita „Mała Mazowszańska”

5.           Suita „Krywań”

6.           Polonezy – mazury – oberki – polki

7.           Wiązanka krakowiaków łysogórsko - zaborowskich

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2001

Polonez do muzyki Wojciecha Kilara filmu „Pan Tadeusz”

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Transkrypcja na orkiestrę kameralną – Andrzej RADZIK

2002

„CYŚCIE NOS TU RADZI” – Suita pieśni i tańców wschodnio krakowskich

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2002

„ZABAWY I TAŃCE Z BESKIDU ŚLĄSKIEGO”

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

2003

MAZUR

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2004

Tańce i pieśni Kurpiów Zielony (skrócona wersja) – młodzież

Choreografia: Antonii Korytek

Opracowanie wokalne i muzyczne: Andrzej Radzik

2005

Widowisko taneczno-muzyczne „WIANKI” oparte na muzyce, śpiewie i tańcach Księstwa łowickiego.

Choreografia – Daniela Nawrocka, Wiesława HAZUKA

Opracowanie wokalne i muzyczne – Janusz KAZIMIERCZAK i Andrzej RADZIK

2007

„CYŚCIE NOS TU RADZI” – pieśni i tańce wschodnio krakowskie

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2009

„DOŻYNKI CZĘŚĆ WIEŃCOWA”, oparte na motywach folkloru wschodnio-krakowskiego

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

2009

Widowisko „W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA”

Choreografia – Wiesława HAZUKA, Beata HAZUKA - SKOROPAD

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

Opracowanie wokalne – Eugeniusz SITKO, Marta CICHOŃ,

2010

„KRAKOWIAKI ŁYSOGÓRSKIE” – obrazek taneczny dla grupy dziecięcej

Choreografia – Beata HAZUKA - SKOROPAD

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

2010

PIEŚNI I TAŃCE RZESZOWSKIE

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

2010

CYKL KOLĘD I PASTORAŁEK

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

2010

„W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA” – widowisko taneczno – muzyczne

Choreografia: Wiesława Hazuka

Opracowanie wokalne i muzyczne: Andrzej Radzik

2011

OBEREK Z KUJAWIAKIEM

Choreografia – Wiesława HAZUKA

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2011

Zabawy dziecięce „NA ŁĄCE” – obrazek oparty na muzyce z Małopolski,

Choreografia – Beata HAZUKA –SKOROPAD

Opracowanie wokalne – Marta CICHOŃ

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2012

„DOLINY, DOLINY” - pieśni, tańce i zabawy z Trójwsia Beskidzkiego

Choreografia – Beata HAZUKA – SKOROPAD

Opracowanie wokalne – Marta CICHOŃ

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2012

Widowisko „PASTUSZKOWIE HEJ!”

Choreografia – Wiesława Hazuka, Beata HAZUKA - SKOROPAD

Opracowanie muzyczne – Andrzej Radzik

Opracowanie wokalne – Eugeniusz Sitko, Marta Cichoń,

2013

„ZABAWY, TAŃCE I ŚPIEWY Z PIĘCIU REGIONÓW POLSKI” dla dzieci

Choreografia – Beata HAZUKA – SKOROPAD

Opracowanie wokalne – Marta CICHOŃ

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2013

„IDZIEMY, IDZIEMY” - śpiewy i tańce krakowskie dla dzieci

Choreografia – Beata HAZUKA – SKOROPAD

Opracowanie wokalne – Marta CICHOŃ

Opracowanie muzyczne – Andrzej RADZIK

2013

Pieśni i tańce ze Spisza-

Choreografia – Maria WNĘK

Opracowanie wokalne i muzyczne – Andrzej RADZIK

2015

„NI MA TO JAK W KREMPACHACH” – pieśni i tańce Zamagórza Spiskiego

Choreografia: Maria Wnęk

Opracowanie wokalne i muzyczne: Andrzej Radzik

2015

„MAŁE LACHY” – pieśni i tańce dla dzieci

Choreografia: Beata Skoropad

Opracowanie wokalne: Marta Cichoń

Opracowanie muzyczne: Andrzej Radzik

2016

„ZIELONY MOSTECZEK” – wiązanka pieśni ludowych z różnych regionów

Opracowanie muzyczne i wokalne: Andrzej Radzik

2016

„PRZYJECHOŁ JASIENKO…” – pieśni i tańce Pogórza Krośnieńsko – Jasielskiego

Choreografia: Beata Skoropad

Opracowanie wokalne i muzyczne: Andrzej Radzik

2017 – 2018

„WESELE Z POWIŚLA DĄBROWSKIEGO” – oryginalny program rekonstruujący obrzędy i przyśpiewki weselne

Choreografia: Wiesława Hazuka

Opracowanie wokalne i muzyczne: Andrzej Radzik

2018

„ŚPIEWY I TAŃCE OD GACI PRZEWORSKIEJ” – suita

Choreografia: Beata Skoropad

Opracowanie wokalne: Marta Cichoń

Opracowanie muzyczne: Andrzej Radzik

2020

„100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II – ŚWIERCZKOWIACY PAPIEŻOWI

Choreografia: Wiesława Hazuka

Muzyka: Andrzej Radzik

Śpiew: Marta Cichoń

2021

Śpiewy i tańce Krakowiaków zachodnich

Choreografia: Wiesława Hazuka

Muzyka: Andrzej Radzik

Śpiew: Marta Cichoń

2021

„SPEKTAKL O BŁ. KAROLINIE KÓZKÓWNIE”

Scenariusz i reżyseria: Agnieszka Raszka

Choreografia: Wiesława Hazuka

Muzyka: Andrzej Radzik

Śpiew: Marta Cichoń

2022

Pieśni i tańce krakowskie

Choreografia: Kinga Biel-Dubiel

Muzyka: Andrzej Radzik

Śpiew: Marta Cichoń

2022

Pieśni i tańce Beskidu Żywieckiego

Choreografia: Kinga Biel-Dubiel

Muzyka: Andrzej Radzik

Śpiew: Marta Cichoń

2022

Pieśni i tańce Pogórza Krośnieńskiego

Choreografia: Beata Hazuka-Skoropad

Muzyka: Andrzej Radzik

Śpiew: Marta Cichoń

2022

„PRZYCHODZIMY PO KOLĘDZIE” – widowisko (wystawione wspólnie z dziećmi ze SOSW Dwudniaki)

Choreografia: Kinga Biel-Dubiel

Muzyka: Andrzej Radzik

Śpiew: Marta Cichoń

2023

Polki starokrakowskie (kapela młodzieżowa)

Muzyka: Andrzej Radzik

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.